Malzeme/Material : Pamuk, Ahşap/Cotton, Wooden
Boyut/Size : 64x80x25 cm
Teknik/Technique : Örgü/Knitting
Yıl/Year : 2020

Örüntülerden oluşan yaşamımızda; insanın fiziksel, duygusal ve eterik varlığını simgeleyen hayat ağacı; çevresini çepeçevre saran, pozitif duyguları, zihinsel gücü ve canlılığı sembolize eden  turuncu alana; atalarımızın kullandığı en eski niyet ve inanç yöntemlerinden biri olan çaput bağlama ritüeli ile ulaşmaya çalışıyor. 

In our life consisting of patterns;  the tree of life symbolizing the physical, emotional and ethereal existence of human beings; the orange area that surrounds itself and symbolizes positive emotions, mental strength and vitality; It is trying to reach it with the rag-tie ritual, one of the oldest methods of intention and belief used by our ancestors.

You may also like

Back to Top