The Grand Ritual - Büyük Ayin
Those who are on the same path unite and become one,
Warmed by the same sun and watered by the same rain,
Whichever way they turns, they goes the same way.
Taking refuge in the same Sky, it breaks into thousands of pieces,
As it is divided, it becomes completed and becomes One.
Unity becomes sound, direction, rhythm.
Aynı yolda olanlar birleşir bir olur,
Aynı güneşle ısınıp, aynı yağmurla sulanır,
Hangi yöne dönerse dönsün, aynı yola gider.
Aynı Gök'e sığınıp, binlerce parçaya bölünür,
Bölündükçe tamamlanıp Bir olur.
Birlik ses olur, yön olur, ritm olur.
2023

You may also like

Back to Top